Dây Cable mạng Dinktek 3 mét

35.000 VNĐ

dây Cable nguồn 3 chân có cầu chì

40.000 VNĐ

Dây Cable mạng Cat5e AMPLX Loại thường 5 mét

25.000 VNĐ

Đầu bọc hạt RJ45 - DINTEK

120.000 VNĐ

Đầu RJ45 bọc thép chống nhiễu AMPLX

110.000 VNĐ

Đầu RJ45 - DINTEK

320.000 VNĐ

Đầu RJ45 - AMPLX

70.000 VNĐ

Đầu chia dây mạng RJ45 1->2

10.000 VNĐ

Đầu nối dây mạng RJ45

10.000 VNĐ

Back to Top