Bộ Nguồn Máy Tính Elite Power 460W

840.000 VNĐ

Bộ Nguồn Máy Tính Jetek Q5350 4 SATA - 1 ATA - 1 FDD

460.000 VNĐ

Bộ Nguồn Máy Tính Jetek S500T 2 SATA - 2 ATA - 1 FDD

270.000 VNĐ

Bộ Nguồn Máy Tính Jetek S-500
2 SATA - 2 ATA - 1 FDD

260.000 VNĐ

Back to Top