Bộ Nguồn Máy Tính Elite Power 460W

840.000 VNĐ

Bộ Nguồn Máy Tính Jetek Q5350 4 SATA - 1 ATA - 1 FDD

460.000 VNĐ

Bộ Nguồn Máy Tính Jetek S500T 2 SATA - 2 ATA - 1 FDD

270.000 VNĐ

Bộ Nguồn Máy Tính Jetek S-500
2 SATA - 2 ATA - 1 FDD

260.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Delux MF_483

410.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Jetek A8_BR19

275.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Jetek A8_B30

275.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Jetek A8_B22

275.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Jetek X305_BS

320.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Jetek X305_BG

320.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính Jetek X303_BG

320.000 VNĐ

Vỏ Thùng Máy Tính
Jetek X303 - BR

320.000 VNĐ

Vỏ Thùng máy tính Jetek X303_BB

320.000 VNĐ

Back to Top