Ổ cứng Desktop Western 1TB Sata 3.0 Gb/s - 7200 rpm

1.380.000 VNĐ

Ổ cứng Desktop Western 500GB Sata 3.0 Gb/s - 5400 rpm

1.200.000 VNĐ

Ổ cứng Desktop Western 250GB Sata 3.0 Gb/s - 5400 rpm

1.040.000 VNĐ

Ổ cứng Laptop Hitachi 320GB Sata 3.0 Gb/s - 5400 rpm

1.170.000 VNĐ

Ổ cứng Laptop Hitachi 320GB Sata 3.0 Gb/s - 7.200 rpm

1.340.000 VNĐ

Ổ cứng Laptop Hitachi 500GB Sata 3.0 Gb/s - 7.200 rpm

1.750.000 VNĐ

Ổ cứng Laptop Hitachi 500GB Sata 3.0 Gb/s - 5400 rpm

1.375.000 VNĐ

Ổ cứng di động - USB Kingmax 32GB - U Driver PI-01

320.000 VNĐ

Ổ cứng di động - USB Kingmax 16GB - U Driver PD-07

140.000 VNĐ

Ổ cứng di động - USB Kingmax 32GB - U Driver PD-03

310.000 VNĐ

Ổ cứng di động - USB Kingmax 16GB - U Driver PD-03

140.000 VNĐ

Ổ cứng di động - USB Kingmax 8GB - U Driver PD-03

85.000 VNĐ

Ổ cứng di động - USB Kingmax 32GB - U Driver PD-07

310.000 VNĐ

Back to Top